logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla mediów

Drukuj

Informacje prasowe

ZIP i EKUZ dla studentów

27-04-2016

Mazowiecki  Oddział Wojewódzki NFZ  w ramach trwającej od początku roku akcji "NFZ bliżej pacjenta" odwiedził z mobilnym stanowiskiem, na którym wydawano hasła dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta i Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, pięć warszawskich uczelni. Pracownicy MOW NFZ  wydali w sumie ponad 300 haseł dostępu do ZIP i 150 kart EKUZ.

Uczelnie które zostały objęte akcja to: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.  Ponadto  studenci  otrzymywali także ulotki, w których mogą znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: kiedy student jest ubezpieczony, czy jest ubezpieczony jeżeli pracował w wakacje, jakie ma uprawnienia do leczenia w ramach NFZ gdy skończył 26 lat i nadal studiuje, czy po zakończeniu studiów jest nadal ubezpieczony?

Kolejna planowana przez MOW NFZ akcja skierowana  do studentów odbędzie się w październiku. Tym razem pracownicy Funduszu odwiedzą warszawskie uczelnie aby umożliwiać studentom, którzy w wakacje podjęli pracę zarobkową lub staże i podejrzewali, że mogli utracić prawo do świadczeń zdrowotnych (obowiązek ubezpieczenia przejmowali pracodawcy) sprawdzenie swojego status w eWUŚ.

Po każdych wakacjach przybywa żaków, którzy utracili prawo do świadczeń. Najczęściej dlatego, że podjęli np. pracę na zlecenie, a w takiej sytuacji tracą poprzedni tytuł ubezpieczeniowy – członka rodziny. Zdarza się również, że rodzice nigdy nie zgłosili swojej studiującej pociechy do ubezpieczenia, choć jest to ich obowiązkiem. Konsekwencje mogą być kłopotliwe dla studenta i jego rodzica. Zgodnie z prawem za leczenie osoby niezgłoszonej do ubezpieczenia, NFZ nie płaci. A jeśli już zapłacił na podstawie złożonego przez pacjenta oświadczenia, będzie się domagać wyjaśnień, a nawet zwrotu poniesionych kosztów. Dlatego warto sprawdzić swój status ubezpieczenia: jeśli wyświetla się na czerwono – lepiej dowiedzieć się dlaczego tak się dzieje i „zazielenić” się w eWUŚ.

I właśnie dlatego Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zainstaluje na terenie  warszawskich  uczelni  mobilne stanowisko informatyczne, obsługiwane przez pracowników MOW NFZ. Weryfikacja statusu w eWUŚ odbywa się na podstawie PESEL, za okazaniem dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy lub legitymacji studenckiej.

Wszystkie aktualności