logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla mediów

Drukuj

Informacje prasowe

NFZ Mazowsze ogłosił konkurs na realizację programu opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży

11-05-2016

Kompleksowa opieka medyczna nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem, pełna dostępność do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi oraz możliwość zgłoszenia do programu na każdym etapie ciąży tworzą program opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży.

11 maja br. dyrektor Mazowieckiego OW NFZ ogłosił konkurs na jego realizację na terenie województwa.

Świadczeniodawcy, którzy zechcą wziąć udział w konkursie, mogą składać oferty do 25 maja br. Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego jest planowane na 16 czerwca br.

*   *   *

W ramach koordynowanej opieki zespół złożony z lekarza ginekologa, położnej oraz lekarzy szpitala zapewni opiekę nad matką i dzieckiem od momentu potwierdzenia ciąży lub zgłoszenia się pacjentki do czasu ukończenia przez dziecko szóstego tygodnia życia. Opieka po urodzeniu dziecka obejmie m.in. wizyty położnej w domu oraz konsultacje w zakresie karmienia piersią.

Połączenie dotychczas oddzielnych zakresów opieki – takich jak podstawowa, ambulatoryjna opieka zdrowotna oraz leczenie szpitalne – umożliwi jej ciągłość i terminowość wszystkich badań diagnostycznych. Matki po porodzie otrzymają ankietę, dzięki której będą mogły się wypowiedzieć, czy są z opieki zadowolone.

Nowy program to korzyści zarówno dla matki i jej dziecka, jak i szpitali, które po przystąpieniu do programu otrzymają z NFZ wyższe finansowanie. Wycena koordynowanej opieki obejmuje specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, opiekę przedporodową i poporodową, poród, w przypadku wskazań medycznych – hospitalizacje oraz opiekę nad noworodkiem, a następnie niemowlęciem w ciągu 6 tygodni od urodzenia.

Do programu opieki koordynowanej mogą przystąpić placówki o najwyższym standardzie, w których rocznie odbiera się minimum 600 porodów i które zapewnią swoim pacjentkom dostęp do poradni ginekologiczno-położniczych oraz położnej.

NFZ, wprowadzając w życie program koordynowanej opieki w ciąży, równolegle pozostawia dotychczasowy system opieki, a co się z tym wiąże daje kobietom możliwość wyboru formy opieki okołoporodowej w okresie ciąży, porodu oraz połogu. Kobieta może zdecydować się na dotychczasowy model albo wybrać placówkę realizującą świadczenia w ramach opieki koordynowanej, gwarantującą jej m.in. prawo wyboru osoby sprawującej opiekę – lekarza (ginekologa-położnika) lub/i położnej.

Matka, która wybierze KOC , zyska m.in. realizację świadczeń przez zespół medyczny (lekarz, położna, edukator laktacyjny), opiekę w ośrodku o odpowiednim poziomie referencyjnym, plan opieki przedporodowej i plan porodu (modyfikowany odpowiednio do sytuacji zdrowotnej ciężarnej/rodzącej), a także całodobową możliwość kontaktu telefonicznego oraz uzyskania konsultacji.

Realizacja programu rozpocznie się od lipca br.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Wszystkie aktualności