logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla mediów

Drukuj

Informacje prasowe

Wyjaśnienie do publikacji "Polityki"

03-10-2018

W „Polityce”, nr 40, 3-9 X 2018 r. ukazała się publikacja Pani Redaktor Joanny Solskiej „Łóżka czekają na głos”, w której znalazły się nieprawdziwe bądź nieścisłe informacje. I tak:

  1. Nie jest prawdą, że pacjentów Attis „z terminami na początku lipca br. NFZ zignorował”. Mazowiecki NFZ ogłosił 27 kwietnia br. konkurs uzupełniający do świadczeń udzielanych przez szpitale sieciowe na ortopedię i traumatologię, w którym Attis nie wziął udziału. W wyniku konkursu wyłoniono trzy placówki – Warsaw Medical Center (Warszawa), CKR (Konstancin), Mediq (Legionowo).
  2. Autorka pominęła w publikacji fakt, że mazowiecki NFZ w ramach procedury IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) wydał odnośnie do planowanej inwestycji opinię negatywną. Z punktu widzenia płatnika planowana inwestycja w żaden sposób nie rozwiązywała problemu województwa mazowieckiego koncentracji tego typu placówek w Warszawie (wskaźnik dla Warszawy 2900/10 tys. mieszkańców, dla Mazowsza – 1066/10 tys. mieszkańców).
  3. Nie jest prawdą, że konsultanci „nie mieli żadnych wątpliwości” odnośnie do celowości inwestycji. Mieli, o czym świadczy korespondencja mazowieckiego NFZ z konsultantami.
  4. Nie jest prawdą, że mazowiecki NFZ nie zorganizował konkursu uzupełniającego na chirurgię onkologiczną. Zorganizował. Wygrał go warszawski Szpital Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego, którego oferta, zgodnie z określonymi w rozporządzaniu kryteriami, takimi jak jakość czy kompleksowość udzielanych świadczeń, była dla mieszkańców Warszawy najkorzystniejsza.

Nie sposób nie odnieść się do zarzutu upolitycznienia konkursów. Wyglądałoby bowiem na to, że mazowiecki NFZ preferuje Szpital Świętej Rodziny, którego organem tworzącym jest prezydent Warszawy (PO), a nie Attis, którego organem założycielskim jest marszałek województwa (PSL). Tymczasem konkursy są przeprowadzane zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i są jednakowe dla wszystkich.

 

Andrzej Troszyński

Rzecznik Prasowy Mazowieckiego OW NFZ

Wszystkie aktualności