logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla mediów

Drukuj

Informacje prasowe

Sprostowanie

14-04-2017

Nieprawdziwa jest teza zawarta w materiale red. Małgorzaty Wiśniewskiej wyemitowanym w „Wiadomościach” TVP 13.04.2017 r., jakoby oddział neonatologiczny Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie nie mógł przyjmować najciężej chorych pacjentów. Mazowiecki NFZ finansuje i będzie finansował leczenie każdego dziecka przyjętego w trybie nagłym w ramach tzw. indywidualnej zgody płatnika. W marcu br. placówka złożyła 2 wnioski o refundację świadczenia dopuszczonego do rozliczenia na wyższym poziomie referencyjnym, w kwietniu – 4.

Nieścisła jest informacja, że podpisanie kontraktu „będzie możliwe dopiero w październiku”. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ jest gotowy do ogłoszenia konkursu i podpisania kontraktu na świadczenia neonatologiczne udzielane na III stopniu referencyjności. Stanie się to w chwili wejścia w życie stosownych aktów prawnych – rozporządzeń Ministra Zdrowia regulujących proces włączania oddziałów do tzw. sieci szpitali.

Dyrekcja mazowieckiego NFZ prowadzi rozmowy z władzami uczelni i władzami szpitala w celu wypracowania najkorzystniejszego terminu i sposobu włączenia oddziału do systemu opieki zdrowotnej.

MOW NFZ stale i na bieżąco monitoruje realizację świadczeń w województwie mazowieckim i zamierza poprawić dostępność do świadczeń neonatologicznych na III poziomie referencyjnym pomimo tego, że z raportu mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neonatologii wynika, iż zabezpieczenie  świadczeń neonatologicznych na Mazowszu jest prawidłowe.

 

Zespół Prasowy

Mazowieckiego OW NFZ

Wszystkie aktualności