logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla mediów

Drukuj

Informacje prasowe

NFZ Mazowsze: 37,8 mln zł na opiekę psychologiczną i psychoterapeutyczną

04-02-2020

Mazowiecki Oddział NFZ ogłosił 31 stycznia br. postępowania konkursowe w celu wyłonienia nowych ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej nad dzieci i młodzieży dla pierwszego poziomu referencyjnego. 59 postępowań konkursowych dotyczy wszystkich powiatów województwa oraz gmin-dzielnic m.st. Warszawy. Przewiduje się zawarcie umów z 91 poradniami - co najmniej jedna w każdym obszarze. NFZ Mazowsze przeznaczył na ten cel 37,8 mln zł. Zawarte umowy będą obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

Konkurs ma ścisły związek ze zmianami w modelu opieki psychiatrycznej dziecięcej wprowadzonym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z 19 czerwca 2019 r. Zgodnie z nim nowy model będzie się opierał  na trzech poziomach.

Pierwszy poziom to środowiskowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne z personelem w skład którego wchodzą psycholog, terapeuta środowiskowy oraz dwóch psychoterapeutów. Poradnie mają zajmować się wybranymi, występującymi dość powszechnie problemami, niewymagającymi konsultacji lekarza psychiatry.

Planuje się, aby jednej placówce podlegała populacja dzieci i młodzieży w liczbie od 5 do 10 tys. osób. Szacuje się, że w skali kraju może powstać ok. 300 poradni.

Jeśli na pierwszym poziomie specjaliści uznają, że problem wymaga interwencji lekarza, dziecko będzie kierowane na drugi poziom, który stanowią środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, czyli poradnie zdrowia psychicznego, leczenie środowiskowe oraz oddziały dzienne psychiatryczne.

Wdrażane rozwiązania mają na celu odejście od opieki zinstytucjonalizowanej, gdzie często pierwszym kontaktem był oddział psychiatryczny, na rzecz opieki środowiskowej.

Ogółem nakłady psychiatrię dziecięcą we wszystkich zakresach wzrosły na Mazowszu z 41,5 mln zł w 2018 roku do 92,7 mln w roku bieżącym.

 

rzecznik prasowy

Andrzej Troszyński

Wszystkie aktualności