logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla mediów

Drukuj

Informacje prasowe

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ rozwiązał umowę z Centrum Ortopedycznym Technik Mini Inwazyjnych Szpital „OSTEON” im. Prof. Je

04-04-2013
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ rozwiązał umowę z Centrum Ortopedycznym Technik Mini Inwazyjnych Szpital „OSTEON” im. Prof. Jerzego Jasielskiego w Legionowie.
 
Podstawą prawną decyzji był § 36 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów, z godnie z którym dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu ma prawo rozwiązać umowę w przypadku wielokrotnego przedstawiania przez świadczeniodawcę nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, będących dla płatnika podstawą ustalenia kwoty należności.
 
Mazowiecki NFZ przeprowadził w latach 2012-2013 trzy kontrole legionowskiego szpitala. Ich podstawą były skargi świadczeniobiorców napływające do Funduszu. Wszystkie kontrole potwierdziły, że świadczenia udzielone pacjentom na zasadach komercyjnych zostały jednocześnie wykazane w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych do NFZ.
Wszystkie aktualności