logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla mediów

Drukuj

Informacje prasowe

Konkursy w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

23-02-2018

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 21 lutego 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Umowy pomiędzy podmiotami leczniczymi a Mazowieckim Oddziałem NFZ na finansowanie tych świadczeń zostaną zawarte na pięć lat, począwszy od 1 lipca 2018 r.

Wyłonione w drodze konkursu najlepsze placówki lecznicze z całego województwa mazowieckiego będą udzielały świadczeń w poradniach medycyny paliatywnej, w hospicjach stacjonarnych lub oddziałach medycyny paliatywnej oraz w hospicjach domowych dla dorosłych i dzieci, jak również w ramach perinatalnej opieki paliatywnej.

Na drugie półrocze br. Mazowiecki Oddział NFZ przeznaczył na ten cel ponad 42 mln zł (to jest blisko 15% więcej niż w I półroczu 2018 r.).

Dążeniem Funduszu jest, aby w każdym powiecie województwa znajdowało się co najmniej jedno lub więcej hospicjum domowe. W ten sposób cała populacja mieszkańców województwa będzie miała zapewnioną opiekę paliatywną. Planowana liczba świadczeń dostosowana jest do liczby mieszkańców poszczególnych obszarów.

Opieka paliatywna i hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień.

Wszystkie aktualności