logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla mediów

Drukuj

Informacje prasowe

Kończy się 90-dniowy okres abolicji

05-04-2017

12 kwietnia 2017 r. kończy się 90-dniowy okres abolicji, która w określonych przypadkach pozwala uniknąć windykacji kosztów za uzyskane świadczenia zdrowotne i refundację leków w okresie, gdy pacjent nie posiadał stosownych uprawnień.

*   *   *

Nowe przepisy

Od 12 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy, które wprowadziły możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz uporządkowania swojej sytuacji ubezpieczeniowej. Dzięki temu w określonych przypadkach można uniknąć windykacji kosztów za uzyskane świadczenia zdrowotne i refundację leków.

Nowe zapisy ustawy gwarantują pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za świadczenia, które udzielone zostały w latach 2013-2017. Dotyczy to wszystkich rodzajów świadczeń.

Pacjent, który zgłasza się na wizytę do lekarza, jest zobowiązany przedstawić ważny dowód tożsamości. Na tej podstawie weryfikuje się jego prawo dostępu do świadczeń. Gdy chory je posiada, lecz system eWUŚ tego nie potwierdza, może on przedstawić ważny dokument lub też złożyć stosowne oświadczenie. – Dotychczas jeżeli oświadczenie okazywało się być niezgodne z prawdą, Fundusz wszczynał postępowanie i żądał zapłaty za udzielone świadczenia. Zmiana ustawy gwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, o ile jedyną przyczyną był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – wyjaśnia Filip Nowak, dyrektor Mazowieckiego OW NFZ.

 

Abolicja w praktyce

Abolicja, a więc uniknięcie windykacji kosztów świadczeń w trybie administracyjnym, dotyczy osób, które jednocześnie:

 • nie były zgłoszone lub nie miały prawa do świadczeń
 • spełniały ustawowe warunki do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
 • uporządkują swoją sytuację ubezpieczeniową i wstecznie zgłoszą się do ubezpieczenia.

Możliwość ta dotyczy zatem osób, które mogły być zgłoszone na przykład przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rodziny (np. małżonek osoby ubezpieczonej, uczące się dziecko do 26. roku życia, wstępni pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym), jednak nie zostało to zrobione zgodnie z przepisami lub ich status wygasł wskutek czasowego uzyskania własnego tytułu, po którym nie zostało odnowione zgłoszenie jako członek członka rodziny (np. student pracujący tylko podczas wakacji, który potem nie został ponownie zgłoszony przez rodziców jako członek rodziny). Osoby takie mogą obecnie zostać zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny ze wskazaniem prawidłowej, wstecznej daty uprawnień.

 

Jak dokonać ubezpieczenia wstecznego

Zgłoszenia członka rodziny dokonuje główny ubezpieczony u płatnika składek:

 • w przypadku pracownika – u pracodawcy,
 • w przypadku osoby bezrobotnej – w urzędzie pracy,
 • w przypadku emeryta lub rencisty – w ZUS/KRUS.

UWAGA! Zgłoszenia w ramach abolicji należy dokonać niezwłocznie, ale nie później, niż do 12 kwietnia 2017 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji umożliwiających precyzyjną korektę historii ubezpieczenia prosimy o osobisty kontakt z Mazowieckim OW NFZ lub jego delegaturami:

 • Mazowiecki OW NFZ: ul. Chałubińskiego 8, Warszawa
 • Delegatura w Ciechanowie: ul. 17 Stycznia 7
 • Delegatura w Ostrołęce: ul. Kościuszki 45
 • Delegatura w Płocku: ul. Padlewskiego 18c
 • Delegatura w Radomiu: ul. Piastowska 4
 • Delegatura w Siedlcach: ul. Piłsudskiego 4

Godziny pracy NFZ Mazowsze i delegatur:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-18:00
 • piątek: 8:00-16:00

Numer bezpłatnej infolinii: 22 456 74 01

Wsteczne, prawidłowe zgłoszenie pozwoli uniknąć konieczności zwrotu kosztów świadczeń procedury administracyjnej z tym związanej.

 

Co po 12 kwietnia

Nadal będzie istnieć prawo dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak na Funduszu spoczywać będzie obowiązek rozpoczęcia postępowań administracyjnych wobec tych osób, które z okresu abolicji nie skorzystały.  Osoby, które po 12 kwietnia 2017 roku otrzymają z Oddziału NFZ pismo o rozpoczęciu postępowania administracyjnego, będą mieć 30 dni na dokonanie wstecznego zgłoszenia.

 

Wszystkie aktualności