logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla mediów

Drukuj

Informacje prasowe

Kampania edukacyjna „Studencie! eWUŚ radzi”

12-11-2013
Od współpracy z największymi mazowieckimi uczelniami – Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym – NFZ Mazowsze rozpoczyna kampanię edukacyjną „Studencie! eWUŚ radzi”. Akcja ma ułatwić studentom poruszanie się po systemie ochrony zdrowia. W jej ramach studenci mogą założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (zip.nfz.gov.pl) na uczelni i wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane ze statusem ubezpieczenia studiującego bezpośrednio z pracownikami NFZ.
 
Kampania prowadzona będzie także na uczelniach spoza Warszawy. Zaczynamy od Radomia i Siedlec – loginy i hasła odbiorą studenci radomskiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, ostrołęckiej Wyższej Szkole Administracji Publicznej oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego i Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach.
 
Kampania ma charakter otwarty i nieograniczony w czasie. Inne mazowieckie uczelnie chętne do włączenia się do akcji prosimy o kontakt pod numerem: (22) 572 80 40.
 
Listopadowy harmonogram kampanii „Studencie! eWUŚ radzi”:
  • 12-15 listopada, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Ks. Trojdena 2a w Warszawie
  • 12-15 listopada, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, ul. Chrobrego 31 w Radomiu
  • 19-22 listopada, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie
  • 23 i 30 listopada, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Korczaka 73 w Ostrołęce
  • 26-27 listopada, Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162 w Warszawie
 
W ramach kampanii studenci otrzymają ulotki, w których znajdą proste odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Kiedy student jest ubezpieczony? Czy jest ubezpieczony jeśli pracował w wakacje? Co jeśli skończy 26 lat i nadal studiuje? Czy po zakończeniu studiów jest nadal ubezpieczony?
 
Odpowiedzi na te pytania dostępne są także na stronie nfz-warszawa.pl oraz pod specjalnym numerem telefonu: (22) 582 84 16.
 
Aby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, studenci muszą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców, opiekunów prawnych bądź uczelnię pod warunkiem, że uczą się na terenie RP, nie są członkami rodziny osoby ubezpieczonej i złożą oświadczenie, że nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 
Student, który podejmuje np. w okresie letnim pracę na umowę o pracę po jej zakończeniu zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia i musi zostać ponownie do niego zgłoszony. Prawo studenta do świadczeń wygasa także w sytuacji, gdy rodzice (opiekunowie prawni) zmienią pracę i nie zgłoszą dziecka ponownie do ubezpieczenia.
 
Aby uniknąć przykrych niespodzianek warto monitorować status ubezpieczenia w ZIP.
 
Portal zip.nfz.gov.pl składa się z czterech głównych części. Serwis informacyjny Twój Portal oraz informator Gdzie się leczyć są ogólnodostępne. Można tu sprawdzić m.in. w których szpitalach i przychodniach można leczyć się bezpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia, a także jak dojechać do tych placówek i w jakich godzinach są otwarte.
 
Założenie osobistego konta w ZIP oznacza dodatkowe korzyści, czyli dostęp do informacji zawartych w Rejestrze Usług Medycznych oraz na stronie Prawo do świadczeń zdrowotnych. Warto! Można się dowiedzieć, czy jest się ubezpieczonym (eWUŚ), na jakim etapie realizacji jest złożone w NFZ skierowanie do sanatorium, ile Fundusz płaci za nasze leczenie, gdzie złożyliśmy deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej pierwszego kontaktu, a także kiedy otrzymaliśmy refundowane przedmioty ortopedyczne.
Wszystkie aktualności