logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla mediów

Drukuj

Informacje prasowe

Finansowanie nadwykonań za 2012 r. na Mazowszu – podsumowanie

23-09-2013
Wartość ugód na sfinansowanie nadwykonań za 2012 r. zawartych przez mazowieckie szpitale z NFZ Mazowsze to aż 81% środków przeznaczonych na ten cel. Świadczeniodawcy podpisali 111 ugód na łączną kwotę 45 mln 754 tys. 665 zł. Odmówiono podpisania 47 ugód na kwotę 6 mln 704 tys. 778 zł. 36 ugód na kwotę 3 mln 773 tys. 555 zł nadal nie odesłano.
 
Sfinansowanie nadwykonań było możliwe po przeprowadzonym procesie rozliczeń migracyjnych za 2012 rok w wyniku którego NFZ Mazowsze dysponuje kwotą 59 mln zł.
 
W ramach tej kwoty NFZ Mazowsze zaproponował sfinansowanie świadczeń wykonanych przez świadczeniodawców w 2012 r. ponad limit zawarty w umowach zawartych w rodzajach: leczenie szpitalne, świadczenia odrębnie kontraktowane.
 
NFZ Mazowsze w całości pokryje koszty poniesione przez mazowieckie szpitale w 2012 r. z tytułu procedur nielimitowanych, substancji czynnych w programach terapeutycznych, programach terapeutycznych i leków w lekowych programach lekowych.
 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w zakresach leczenie szpitalne oraz świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane, NFZ Mazowsze zapłaci świadczeniodawcom 70% za wszystkie świadczenia oznaczone w 2012 r. jako ratujące życie.
 
Ponadto NFZ Mazowsze zapłaci świadczeniodawcom 60% za wszystkie świadczenia niesfinansowane w następujących zakresach świadczeń (powszechnie uznawanych za ratujące życie), tj. chemioterapia, onkologia kliniczna, chirurgia onkologiczna, świadczenia w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgia naczyniowa (zaopatrzenie tętniaka aorty), neurologia (leczenie udarów), hemodializoterapia.
 
Ponadto NFZ Mazowsze zapłaci świadczeniodawcom 60% za świadczenia wykonane w zakresach dziecięcych.
Wszystkie aktualności