logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla mediów

Drukuj

Informacje prasowe

Finansowanie nadwykonań za 2012 r. na Mazowszu

07-08-2013
Po przeprowadzonym procesie rozliczeń migracyjnych za 2012 rok NFZ Mazowsze będzie dysponował kwotą 59 mln zł.
 
W ramach tej kwoty NFZ Mazowsze będzie w stanie sfinansować świadczenia wykonane przez świadczeniodawców w 2012 r. ponad limit zawarty w umowach zawartych w rodzajach: leczenie szpitalne, świadczenia odrębnie kontraktowane.
 
NFZ Mazowsze w całości pokryje koszty poniesione przez mazowieckie szpitale w 2012 r. z tytułu procedur nielimitowanych, substancji czynnych w programach terapeutycznych, programach terapeutycznych i leków w lekowych programach lekowych.
 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w zakresach leczenie szpitalne oraz świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane, NFZ Mazowsze planuje zapłacić świadczeniodawcom 70% za wszystkie świadczenia oznaczone w 2012 r. jako ratujące życie.
 
Ponadto NFZ Mazowsze planuje zapłacić świadczeniodawcą 60% za wszystkie świadczenia niesfinasowane w następujących zakresach świadczeń (powszechnie uznawanych za ratujące życie), tj. chemioterapia, onkologia kliniczna, chirurgia onkologiczna, świadczenia w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgia naczyniowa (zaopatrzenie tętniaka aorty), neurologia (leczenie udarów), hemodializoterapia.
 
Ponadto NFZ Mazowsze planuje zapłacić świadczeniodawcom 60% za świadczenia wykonane w zakresach dziecięcych.
 
Świadczeniodawcy podpisujący ugodę z NFZ Mazowsze nie będą musieli zrzec się roszczeń we wszystkich zakresach. Wymagane będzie zrzeczenie roszczeń jedynie w zakresach objętych ugodą.
Wszystkie aktualności