logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla mediów

Drukuj

Informacje prasowe

e-Faktura w NFZ Mazowsze – maksimum korzyści, minimum formalności

11-02-2014
Bez papierologii i wizyt w kancelarii, bez podpisu elektronicznego – wszyscy świadczeniodawcy mający podpisaną umowę z NFZ Mazowsze mogą już korzystać z dobrodziejstw e-faktury. Koniec z dotychczasową praktyką podwójnego wystawiania dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej.
 
Wystawienia e-faktury nie różni się niczym od wystawienie faktury papierowej. Tak, jak dotychczas wystawia się ją w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI). Jedyna różnica polega na wygenerowaniu rachunku w postaci „e-faktury”. Trafi ona do NFZ bezpośrednio z SZOI.
 
W formie elektronicznej można przesłać zarówno rachunek, jego korektę, jak i załączniki (np. podstawę ubezpieczenia: skan Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, decyzji wójta lub burmistrza itd.).
 
Korzyści z e-Faktury:
  • e-Fakturę można przesłać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku (także w święta);
  • nie ma wymogu posiadania podpisu elektronicznego;
  • szybkie dostarczenie faktury, to szybsza jej realizacja (liczy się termin dostarczenia);
  • nie ma potrzeby dostarczenia płatnikowi dokumentu papierowego;
  • mniej korespondencji to sprawniejsze funkcjonowanie kancelarii NFZ i możliwość szybszego załatwienia innych spraw.
UWAGA! Umowy zawierane z NFZ Mazowsze od stycznia 2014 roku posiadają zapis o możliwości sprawozdawania faktur w wersji elektronicznej. W razie jego braku zachęcamy świadczeniodawców do podpisania aneksu zawierającego stosowny zapis.
Wszystkie aktualności