logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla mediów

Drukuj

Informacje prasowe

Centrum Usług Wspólnych w Mazowieckim NFZ

04-10-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia nie tylko zarządza pieniędzmi na leczenie osób w nim ubezpieczonych, ale posiadając największe w Polsce zasoby informatyczne, służy nimi m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, Służbie Ochrony Państwa, Biuru Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnemu Biuru Śledczemu Policji, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, prokuraturze, sądom, Straży Granicznej, Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej, urzędom skarbowym czy urzędom celno-skarbowym.

Dane, którymi dysponujemy są niezbędne m.in. podczas prowadzonych przez służby państwowe postępowań wyjaśniających w trybie ustawy o dostępie do informacji niejawnych, jak również podczas prowadzonych postępowań karnych, cywilnych i egzekucyjnych.

W skali całego kraju do Funduszu trafia miesięcznie średnio kilkanaście tysięcy wniosków o udostępnienie danych osobowych. Jeden taki wniosek zawiera często kilkanaście pytań o osobę fizyczną. Z uwagi na trwające postępowania wyjaśniające wnioskodawcy oczekują udzielenia odpowiedzi niezwłocznie, gdyż warunkują one podjęcie działań organów postępowania jurysdykcyjnego.

W pierwszej połowie 2019 roku do NFZ zostały skierowanych 68.732 wnioski o udostępnienie danych osobowych 80.030 osób fizycznych. Przy tym 19% wniosków kierowanych do Funduszu rozpatruje Mazowiecki OW NFZ. Wiąże się to z tym, że siedziba główna wnioskujących instytucji, w szczególności służb państwowych, znajduje się na Mazowszu.

Udostępniane przez oddział informacje pozwalają np. organom prowadzącym postępowanie karne na odnalezienie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, a więc stanowią często o powodzeniu postępowań karnych czy wznawianiu zawieszonych postepowań. Często dotyczy to współpracy pomiędzy państwami trzecimi w ramach  europejskiego nakazu aresztowania (ENA) w strefie Schengen czy w ramach współpracy z Interpolem.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski powołał 17 września 2019 r. Centra Usług Wspólnych zlokalizowane w Płocku oraz Radomiu, które będzie zajmowało się współpracą z wymienionymi organami. – Chcieliśmy skoncentrować, a przez to znacząco przyspieszyć cały proces udostępniania danych osobowych instytucjom do tego powołanym – mówi szef NFZ. – Nasze działania wpisują się też w ogólnopolską tendencję decentralizacji urzędów – dodaje. Z kolei pełna elektronizacja procesu, a więc usystematyzowanie i przyspieszenie realizacji zadań, odciąży oddziały wojewódzkie Funduszu. Warto też zaznaczyć, że przeniesienie do mniejszych ośrodków miejskich pozwoli na zmniejszenie kosztów utrzymania i funkcjonowania CUW.

W pierwszym etapie funkcjonowania Mazowiecki OW NFZ otworzył postępowania rekrutacyjne na 20 stanowisk pracy.

Wszystkie aktualności