logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla mediów

Drukuj

Informacje prasowe

3 kroki do ZIP w sobotę 13 lipca 2013 - Dzień Otwarty w NFZ Mazowsze

08-07-2013
Wszystkich, którym na co dzień brakuje czasu na założenie osobistego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) lub wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapraszamy w najbliższą sobotę (13 lipca) do siedziby NFZ Mazowsze w Warszawie bądź do naszych delegatur w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.
 
Jak utworzyć konto osobiste w ZIP i dlaczego warto?
 
To proste! Wystarczą 3 kroki:
 1. Przyjdź do siedziby NFZ Mazowsze lub delegatury, zabierz dowód osobisty lub paszport.
 2. W NFZ otrzymasz osobisty login i hasło.
 3.  Następnego dnia zaloguj się na stronie zip.nfz.gov.pl.
 
Portal Zintegrowany Informator Pacjenta (zip.nfz.gov.pl) składa się z czterech głównych części. Serwis informacyjny „Twój Portal” oraz informator „Gdzie się leczyć” są ogólnodostępne. Sprawdzisz tu m.in. w których szpitalach i przychodniach możesz leczyć się bezpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia, a także jak dojechać do tych placówek i w jakich godzinach są otwarte.
 
Zakładając osobiste konto w ZIP otrzymasz dodatkowo dostęp do informacji zawartych w Rejestrze Usług Medycznych oraz na stronie Prawo do świadczeń zdrowotnych. Naprawdę warto! Dowiesz się wtedy:
 • Czy jesteś ubezpieczony (eWUŚ).
 • Na jakim etapie realizacji jest złożone w NFZ skierowanie do sanatorium.
 • Ile za Twoje leczenie płaci NFZ.
 • Jaką kwotę NFZ dopłacił do wykupionych przez Ciebie leków.
 • Gdzie złożyłeś deklarację wybory lekarza, pielęgniarki i położnej pierwszego kontaktu.
 • Kiedy otrzymałeś refundowane przedmioty ortopedyczne (np. wózek inwalidzki, aparat słuchowy, protezę czy gorset)
 
Aby założyć osobiste konto w ZIP wystarczy dowód osobisty i jedna wizyta w NFZ!
 
 
Czym jest EKUZ i dlaczego warto ją zabrać na wakacje?
 
Na podstawie EKUZ w razie nagłego zachorowania masz prawo do świadczeń zdrowotnych ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państw UE/EFTA. Przysługują Ci świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia. O tym, jakie to świadczenia, każdorazowo decyduje lekarz, biorąc pod uwagę charakter świadczenia oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w państwie członkowskim UE/EFTA.
 
Aby otrzymać EKUZ należy Wypełnić wniosek o wydanie karty. Znajdziesz go na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia (www.ekuz.nfz.gov.pl). Mona to zrobić ręcznie bądź elektronicznie. W drugim przypadku po wypełnieniu należ wniosek wydrukować i podpisać. Wniosek trzeba złożyć w siedzibie mazowieckiego NFZ w Warszawie lub najbliższej delegaturze. Jeśli zrobisz to osobiście, kartę otrzymasz „od ręki”. Jeśli prześlesz wniosek pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP bądź faksem, EKUZ zostanie Ci przekazana we wskazany we wniosku sposób – kartę można odebrać osobiście bądź wskazać adres, na który zostanie przesłana.
 
WAŻNE: Każdy zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.
 
W razie kłopotów z potwierdzeniem ubezpieczenia w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych zostaniesz poproszony o przedstawienie dowodu ubezpieczenia, np. druku ZUS RMUA, zaświadczenia z KRUS, legitymacji emeryta bądź rencisty, a w przypadku osoby zgłoszonej do ubezpieczenia jako członek rodziny np. druku ZUS ZCNA.
 
EKUZ wydawana jest bezpłatnie.
 
 
NFZ na Mazowszu:
 
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Delegatura w Ciechanowie: ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów,
Delegatura w Ostrołęce: ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka,
Delegatura w Płocku: ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock,
Delegatura w Radomiu: ul. Piastowska 4, 26-617 Radom,
Delegatura w Siedlcach: ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce.
Wszystkie aktualności