logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

System eWUŚ dla lekarzy

Lekarze, którzy zawarli z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom, mogą ubiegać się o dostęp do systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

Warunkiem dostępu do systemu eWUŚ jest złożenie wniosku.

Skrócony opis postępowania dotyczący uzyskania dostępu do systemu eWUŚ:

  1. Po zalogowaniu się do portalu SNRL (Systemu Numerowanych Recept Lekarskich), w zakładce administrator – upoważnienia eWUŚ – wnioski, należy dodać wniosek Lekarza. Podczas dodawania nowego wniosku operator musi pobrać i zapoznać się z regulaminem, a następnie go zaakceptować.
  2. Na podstawie elektronicznego wniosku w Oddziale Wojewódzkim NFZ generowane jest „Upoważnienie do korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców”, które przesyłane jest do Państwa drogą pocztową. Status Państwa wniosku widoczny w systemie SNRL zmienia się z Przekazany na Przyjęty.
  3. Następnym krokiem z Państwa strony jest dodanie wniosku elektronicznego dla administratora (system SNRL w zakładce administrator – upoważnienia eWUŚ – wnioski).
  4. Administrator, po uzyskaniu elektronicznej akceptacji przez Fundusz, uzyska uprawnienia, umożliwiające wskazanym przez niego, operatorom, nadanie bezpośredniego dostępu i możliwości korzystania z systemu eWUŚ.

Uprawnienia do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ mogą być weryfikowane m.in. poprzez przeglądarkę internetową

Szczegółowa instrukcja dotycząca nadawania uprawnień do eWUŚ znajduje się w instrukcji obsługi Systemu Numerowania Recept Lekarskich (rozdział UPRAWNIENIA E-WUŚ). 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 279-76-55, 22 279-76-56, 22 279-76-57

Informacje techniczne e-mail: