logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Aktualności dla świadczeniodawcy

Komunikat ws. przekazywania danych dotyczących farmaceutów realizujących recepty refundowane w aptekach

25.04.2018
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. z 2013 r. poz. 364)...

Ogłoszono Konkurs ofert w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

24.04.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie...
Zobacz szczegóły
Drukuj

Kontakt

Raporty statystyczne

POZ

22 279 76 01; 22 279 76 09; 22 279 76 51; 22 279 76 10; 22 279 76 14; 22 279 78 82

AOS

22 279 76 02; 22 279 76 21; 22 279 76 22; 22 279 76 00; 22 279 78 81; 22 279 78 82; 22 279 78 83

SZP

22 279 76 10; 22 279 76 09; 22 279 76 14; 22 279 76 21; 22 279 76 02  

REH

22 279 76 02; 22 279 76 21; 22 279 76 22; 22 279 76 00; 22 279 78 81; 22 279 78 82; 22 279 78 83

PSY

22 279 76 10; 22 279 76 09; 22 279 76 12; 22 279 76 51

STM

22 279 76 02; 22 279 76 21; 22 279 76 22; 22 279 76 00; 22 279 78 81; 22 279 78 82; 22 279 78 83

SPO, OPH

22 279 76 02; 22 279 76 21; 22 279 76 22; 22 279 76 00; 22 279 78 81; 22 279 78 82; 22 279 78 83

RTM

22 279 76 02; 22 279 76 21

ZPO

22 279 76 04; 22 279 76 05; 22 279 76 06; 22 279 76 07; 22 279 79 53; 22 279 78 69

Programy Lekowe, Chemia

22 279 76 20; 22 279 76 18

 

Faktury

POZ

22 279 76 72; 22 279 78 79; 22 279 78 78

ZPO

22 279 75 21; 22 279 75 22 

Pozostałe rodzaje

22 279 76 20; 22 279 76 72; 22 279 78 79; 22 279 78 78; 22 279 76 19; 22 279 75 21; 22 279 76 18

 

Odblokowywanie umów

SIMP 22/279-76-19, 22/279-75-21, 22/279-75-22, 22/279-78-78, 22/279-78-79, 22/279-76-72
e-mail
ZPO 22 279 76 04; 22 279 76 05; 22 279 76 06; 22 279 76 07; 22 279 79 53; 22 279 78 69 

pozostałe rodzaje

22 279 75 23; 22 279 76 15; 22 279 76 16; 22 279 76 08; 22 279 76 13; 22 279 76 27

e-mail

 

Kolejki oczekujących

telefon

22 279 76 00; 22 279 78 81; 22 279 78 82; 22 279 78 83; 22 279 76 01; 22 279 76 54

e-mail

kolejki@nfz-warszawa.pl