logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Rodzaje świadczeń

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

LECZENIE SZPITALNE

POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

LECZNICTWO UZDROWISKOWE

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA