logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Prowadzenie list oczekujących za pomocą aplikacji AP-KOLCE

W aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE prowadzone są listy oczekujących, o których mowa w Załączniku Nr 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.192 z późn.zm.).
 
Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeń, do których prowadzone są listy oczekujących w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE:
 
1. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane w komórkach organizacyjnych:  

 • 60002 Świadczenia z zakresu onkologii:
  • 1240 Poradnia onkologiczna
  • 1241 Poradnia onkologiczna dla dzieci
  • 1249 Poradnia onkologii i hematologii dla dzieci
  • 1242 Poradnia chemioterapii
  • 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej
  • 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi
  • 1244 Poradnia radioterapii
 • 60003 Świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu:
  • 1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
  • 1581 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej  dla dzieci
 • 60004 Świadczenia z zakresu kardiologii:
  • 1100 Poradnia kardiologiczna
  • 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci
  • 1102 Poradnia wad serca
  • 1103 Poradnia wad serca dla dzieci
  • 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego
  • 1105 Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci
 • 60005 Świadczenia z zakresu endokrynologii:
  • 1030 Poradnia endokrynologiczna
  • 1031 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
  • 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
  • 1033 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci
  • 1034 Poradnia andrologiczna
  • 1035 Poradnia andrologiczna dla dzieci
  • 1036 Poradnia leczenia niepłodności
  • 1038 Poradnia chorób tarczycy
  • 1039 Poradnia chorób tarczycy dla dzieci

2. Świadczenia polegające na wykonaniu procedur medycznych:

 • 30002 zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)
 • 50002 usunięcie zwężenie tętnicy wieńcowej (angioplastyka)
 • 80003 endoprotezoplastyka stawu biodrowego
 • 80004 rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
 • 80005 endoprotezoplastyka stawu kolanowego
 • 80006 rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego

 
WAŻNE!!!

Z dniem 1 stycznia 2016 r. na listy oczekujących na rewizję po endoprotezoplastyce stawu biodrowego oraz kolanowego nie są wpisywani nowi pacjenci. Na listach oczekujących pozostają jedynie pacjenci oczekujący na świadczenie, wpisani do 31 grudnia 2015 r. Tym samym w aplikacji AP-KOLCE listy te podlegają sprawozdawczości w części dotyczącej zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia lub skreślenia z listy w przypadku np. udzielenia świadczenia lub rezygnacji pacjenta ze świadczenia. Pacjenci zgłaszający się na ww. zabiegi po 1 stycznia 2016 r. powinni być wpisani na listę oczekujących do komórki organizacyjnej, która wykonuje te świadczenia, a następnie sprawozdawanie raportem list oczekujących przekazywanych komunikatem danych (format XML).

3. Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych:

 • 50009 Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków
 • 50010 Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla
 • 50013 Przezskórne lub z innego dostępu wszczepienie zastawek serca
 • 50014 Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających
 • 50015 Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym
 • 50016 Mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami
 • 50017 Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka

Słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości w aplikacji AP-KOLCE (lipiec 2017)
 
W przypadku list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w aplikacji AP-KOLCE nie ma obowiązku przekazywania komunikatem XML danych statystycznych (liczby osób oczekujących, liczb osób skreślonych, średniego czasu oczekiwania). Dane te są automatycznie obliczane przez aplikację i przekazywane do:
 
Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne
 
Warunkiem niezbędnym, aby te dane zostały w sposób automatyczny obliczone i przesłane do Informatora, jest dokonywanie przez świadczeniodawcę nie rzadziej niż raz w miesiącu oceny listy oczekujących i aktualizowanie daty oceny w aplikacji, a także wprowadzania informacji o pierwszym wolnym terminie, aktualizowanym co najmniej raz w tygodniu.
 
Instrukcja użytkownika aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE jest dostępna podczas logowania się do aplikacji pod linkiem: „dokumentacja użytkownika” lub poniżej:
 
Instrukcja użytkownika aplikacji AP-KOLCE