logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Pakiet onkologiczny

1. Czy świadczeniodawca, który podpisał umowę na tzw. Szybką Terapię Onkologiczną ma obowiązek wpisania pacjentów na listę oczekujących? Co w momencie braku takich pacjentów – czy w takiej sytuacji należy wykazać kolejkę „zerową”?

 Zgodnie z zapisem § 8 pkt 4a Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2014, poz. 1986) świadczeniodawcy, którzy podpisali umowę na Szybką terapię Onkologicznej prowadzą odrębną listę oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej, a także kod etapu postępowania diagnostycznego lub leczniczego.

Do prowadzenia list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej prowadzone są w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE

 

2. Czy świadczeniodawca prowadząc listę oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej powinien umieszczać na liście oczekujących świadczeniobiorcę oczekującego na etap szybkiej ścieżki onkologicznej (oczekiwanie na dalsze leczenie onkologiczne) tylko raz – na pierwsze świadczenie czy kilkakrotnie – także na kolejne świadczenia realizowane w ramach etapu 6?

 W związku z przejętym rejestrowaniem informacji o czasach oczekiwania również na etap związany z dalszym leczeniem onkologicznym należy przyjąć, że pacjent może być kilkakrotnie wpisany na ten etap. Etap ten może być realizowany przez kilku świadczeniodawców lub kilka komórek organizacyjnych jednego świadczeniodawcy. Gdyby przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym pacjent mógł być wpisany tylko raz, wówczas powstałaby wątpliwość u którego świadczeniodawcy lub do której komórki organizacyjnej powinien zostać wpisany na listę oczekujących.

 

3. Jak jest różnica między etapem 5 (oczekiwanie na rozpoczęcie leczenia onkologicznego) a etapem 6 (oczekiwanie na dalsze leczenie onkologiczne) postępowania diagnostycznego lub leczniczego podawanego w przypadku listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty DiLO? Co oznacza etap 6 szybkiej ścieżki onkologicznej, tj. oczekiwanie na dalsze leczenie onkologiczne?

Etap 5 jest związany z oczekiwaniem na pierwsze świadczenie określone w harmonogramie planu leczenia onkologicznego, natomiast etap 6 z kolejnymi świadczeniami określonymi w harmonogramach.