logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

AP-KOLCE

1. Czy potwierdzacie Państwo, że w aplikacji AP-KOLCE do kolejki na świadczenia w zakresie onkologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii, endokrynologii (czyli np. w poradni endokrynologicznej) od kwietnia 2015 r. świadczeniodawcy mają wpisywać wyłącznie pacjentów pierwszorazowych? Czy pacjenci planowi nie mają być wykazywani w AP-KOLCE?

Oznaczałoby to, że świadczeniodawca np. w poradni endokrynologicznej w jednej aplikacji AP-KOLCE wykazuje pacjentów pierwszorazowych, a we własnej drugiej aplikacji prowadzi drugą kolejkę - pacjentów planowych. Może to stanowić utrudnienie dla osób z rejestracji, ponieważ w trybie ciągłym będą musiały pracować jednocześnie w dwóch aplikacjach (AP-KOLCE i własnej) i rejestrować pacjentów wyznaczając terminy świadczeń. Dotychczas wielu świadczeniodawców prowadziło kolejkę np. do poradni endokrynologicznej tylko w jednej aplikacji odznaczając pacjentów pierwszorazowych i ci pacjenci byli sprawozdawani do NFZ.

Zgodnie z art. 20 w ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn.zm.) „na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się świadczeniobiorców kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy”. Niezależnie od tego czy lista oczekujących jest prowadzona w aplikacji udostępnionej przez NFZ czy w systemie świadczeniodawcy na liście oczekujących nie powinny znaleźć się osoby w planie leczenia tzn. oczekujące na kolejny etap świadczenia.

2. Aplikacja AP-KOLCE wymusza podanie „rozpoznania/powodu przyjęcia”, czyli ICD-10 – skąd mam wziąć taką informację przy zapisie? Jeśli do poradni onkologicznej nie jest wymagane skierowanie, ponadto 90% skierowań nie ma wpisanych kodów ICD-10. Pacjent ma prawo zapisać się bez skierowania i donieść je w ciągu 14 dni, a do kolejki zapisywany jest w dniu zgłoszenia się.

W przypadku kolejek na świadczenia 60002 ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII wprowadzenie rozpoznania będzie opcjonalne. Natomiast w przypadku pozostałych świadczeń wymagane jest uzupełnienie rozpoznania.