logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Podstawowa Opieka Zdrowotna

05-12-2019

Ogłoszenie

w sprawie przyjmowania wniosków o zawarcie umów

o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

 

Na podstawie zarządzenia Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta,

 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8

informuje

świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

o możliwości składania do Oddziału Funduszu wniosków o zawarcie umowy, której przedmiotem będzie sfinansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta (IKP).

Wzór wniosku o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania IKP – link do dokumentu

 Informujemy, że:

  • Termin złożenia wniosków upływa z dniem 31-12-2019r.
  • Wnioski o zawarcie umowy będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Oddziału Funduszu, do wysokości środków finansowych przyznanych Oddziałowi Funduszu na ten cel.
  • Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkować będzie zawarciem umowy obowiązującej do dnia 31-12-2020r.
Wszystkie aktualności