logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący art. 37 k ust. 1d ustawy Prawo Farmaceutyczne

19-02-2021

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o zobowiązaniu, wynikającym z art. 37 k ust. 1d ustawy Prawo Farmaceutyczne, zgodnie z którym badacz lub właściwy podmiot leczniczy winien poinformować właściwy oddział wojewódzki NFZ o numerze PESEL uczestnika badania klinicznego, a w przypadku jego braku - o numerze dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w terminie 14 dni od dnia włączenia do badania.

Do Mazowieckiego OW NFZ ww. dane uczestników badań klinicznych należy przekazywać:

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (adres skrytki: /016ndson16/skrytka), lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dedykowanej skrzynki email: ,  lub
  • w formie tradycyjnego listu na adres Oddziału: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

W przypadku przekazania informacji drogą elektroniczną należy pamiętać o umieszczeniu dokumentów w zabezpieczonym hasłem folderze archiwum, a hasło do folderu przekazać innym kanałem komunikacji. Pożądanym jest umieszczenie w tym samym folderze archiwum wykazu numerów PESEL w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx lub równoważnym).

Z uwagi na zasady ochrony danych osobowych nie należy przesyłać numerów PESEL drogą elektroniczną w postaci niezabezpieczonej.

Podmiotem uprawnionym do przekazywania tych danych jest wyłącznie badacz1 lub właściwy podmiot leczniczy (a nie podmiot pośredniczący).

Korespondencja i wykazy numerów PESEL muszą zostać opatrzone jednym z podpisów:

  • zaufany,
  • osobisty,
  • kwalifikowany podpis elektroniczny.

Należy podkreślić, że korespondencja zawierająca powyższe dane przekazywana przez Administratora danych, którym jest badacz lub właściwy podmiot leczniczy powinna opierać się na dbałości o ich prawidłowość oraz zapewnić standard integralności oraz poufności danych uczestnika badania klinicznego.1 Art. 2 ust 2a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.)

 

Wszystkie aktualności