logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Informacja o osobach uprawnionych do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

11-08-2017

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 j.t.), zwanej dalej ustawą, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i  rodzin „Za Życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) został rozszerzony krąg osób uprawnionych do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych o:

  • świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,
  • dzieci, u których w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, w zakresie leczenia tych chorób.

 

Wobec docierających do Funduszu sygnałów o nieprzestrzeganiu przez świadczeniodawców w/w zapisów ustawy, MOW NFZ zwraca uwagę, że świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz uprawnionych osób, należy realizować zgodnie z treścią powołanych przepisów.

Personel, w szczególności realizujący czynności z zakresu rejestracji pacjentów, winien być zaznajomiony z treścią przepisów art. 57 ustawy, a informacje dotyczące powyższych uprawnień powinny być zamieszczone w miejscu udzielania świadczeń widocznym dla świadczeniobiorców.

Wszystkie aktualności