logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

"Dieta Mamy" – zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów

18-10-2019

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW

O REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO

„STANDARD SZPITALNEGO ŻYWIENIA KOBIET W CIĄŻY I W OKRESIE POPORODOWYM – DIETA MAMY”

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.);

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Adres: 00-913 Warszawa ul. Chałubińskiego 8

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego przez podmioty posiadające umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na oddziale o profilu:

a) neonatologicznym lub

b) położniczo-ginekologicznym, lub

c) ginekologicznym, lub

d) patologii ciąży, lub

e) położniczym, lub

f) położnictwa i neonatologii, lub

g) ginekologii onkologicznej.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz.U.2019.1537) i zarządzeniu nr 116/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2019 r. w  sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” z późn. zm.

Wniosek o zawarcie umowy o  realizację programu pilotażowego powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia Prezesa NFZ.

Wniosek powinien być sporządzony w formie papierowej i elektronicznej – płyta CD, ze względu na brak oprogramowania umożliwiającego sporządzenie wniosku.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z  uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ, tylko jeden wniosek o  zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – dieta mamy”.

 

Linki i materiały do pobrania:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.),
Rozporządzenie MZ z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz.U. 2019 poz. 1537),
Zarządzenie nr 116/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2019 r. w  sprawie umów o realizację programu pilotażowego „standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – dieta mamy” z późn. zm.

oświadczenie o spełnieniu wymagań – załącznik nr 4 do zarządzenia nr 2019/116/DSOZ
oświadczenie o wpisach – załącznik nr 5 do zarządzenia nr 2019/116/DSOZ
wniosek o zawarcie umowy – załącznik nr 3 do zarządzenia nr 2019/116/DSOZ
wniosek w sprawie rachunku bankowego – załącznik nr 6 do zarządzenia nr 2019/116/DSOZ

Wszystkie aktualności