logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Aktualności dla świadczeniodawcy

Komunikat do lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów w związku z wygaśnięciem umów upoważniających do wystawiania recept...

24.03.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie przypomina, że zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, z dniem 31 grudnia 2016 r. wygasły...

Kontraktowanie 2017

22.03.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22 marca 2017 r. zostało opublikowane ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat do oferentów konkursu w rodzaju rehabilitacja lecznicza

22.03.2017
W związku z ogłoszonymi w dniu 20 marca 2017 r. postępowaniami konkursowymi na ambulatoryjne świadczenia rehabilitacji leczniczej, zapraszam na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Oddziału w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 (sala...
Zobacz szczegóły