logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Aktualności

Informacja o sposobie kontaktowania się z oddziałem mazowieckim NFZ

13-03-2020

Aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wywoływanej przez koronawirusa choroby COVID-19, od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania zostaną zamknięte Sale Obsługi Klienta Mazowieckiego OW NFZ. Dotyczy on zarówno głównej siedziby przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, jak i delegatur.

W holu wejściowym mazowieckiego NFZ (od ul. Wspólnej) są wystawione skrzynki podawcze dedykowane poszczególnym sprawom do załatwienia. Dokumenty można zostawiać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Prosimy o upewnienie się, że dokumenty zawierają kompletne dane teleadresowe.

*   *   *

  • Jeśli chcesz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), prześlij wniosek mailem, bądź poprzez ePUAP. Wpisz na wniosku adres, pod który wyślemy Ci kartę.

Jeśli masz pytania dotyczące karty EKUZ lub leczenia za granicą, zadzwoń: 22 279 79 99

Jak wyrobić kartę EKUZ

 

  • Jeśli chcesz potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne, prześlij je drogą pocztową albo przynieś do siedziby MOW NFZ lub delegatury. Potwierdzone zlecenie do realizacji zostanie odesłane na adres świadczeniobiorcy wpisany na zleceniu (jeżeli świadczeniobiorcą jest dziecko proszę dołączyć adres rodzica) lub inny wskazany przez świadczeniobiorcę.

Od 1 stycznia br. potwierdzanie uprawnień pacjenta do wyrobów medycznych możliwe jest drogą elektroniczną (eZWM) w miejscu udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę. Dowiedz się, czy aplikacja jest już dostępna u Twojego lekarza. Zlecenie potwierdzone elektronicznie uprawnia do bezpośredniej jego realizacji w sklepie medycznym bądź aptece.

W sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem e-ZWM, wymagane jest potwierdzenia zlecenia w OW NFZ. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email: ).

Jeśli masz pytania dotyczące realizacji zleceń na wyroby medyczne, zadzwoń: 22 279 79 51, 22 279 79 28, 22 279 79 47, 22 279 67 19, 22 279 79 57

Jak uzyskać refundowany wyrób medyczny

 

  • Jeśli chcesz podpisać umowę o ubezpieczenie dobrowolne przynieś wniosek i wymagane dokumenty do siedziby NFZ Mazowsze lub delegatury. Nie czekaj. Podpisaną umowę odbierz po powiadomieniu telefonicznym.

Jeśli masz pytania dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia, zadzwoń: 22 279 79 35, 22 279 75 70, 22 279 79 56

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie

 

  • Skierowanie do sanatorium przyślij listem polecanym na adres: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego MOW NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Każdy etap rozpatrywania Twojego skierowania możesz śledzić przez Internet w przeglądarce skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Jeśli masz pytania dotyczące wyjazdu do sanatorium zadzwoń: (22) 279 78 43, (22) 279 78 48, (22) 279 78 38, (22) 279 78 37. Numery czynne w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska

 

  • Jeśli chcesz sprawdzić, czy jesteś ubezpieczony, zadzwoń: 22 279 79 68, 22 279 79 17, 22 279 79 21.

 

Ponadto, dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta (IKP) jest możliwość sprawdzenia swojego prawa do świadczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie aktualności